Sportservice Haarlemmermeer

Sportservice Noord-Holland is het uitvoerende bureau voor het provinciale sportbeleid. Sportservice Noord-Holland heeft acht Huizen van de Sport ...
Aangemaakt op: 30/09/2011 18:25
Laatst gewijzigd: 23/03/2012 18:28

 

Sportservice Haarlemmermeer is onderdeel van Sportservice Noord-Holland.
Sportservice Noord-Holland is het uitvoerende bureau voor het provinciale sportbeleid. Sportservice Noord-Holland heeft acht Huizen van de Sport, waar Sportservice Haarlemmermeer er één van is.

Sportservice Haarlemmermeer werkt nauw samen met de gemeente Haarlemmermeer.
Gemeente Haarlemmermeer is de formele opdrachtgever van Sportservice Haarlemmermeer. Tussen Sportservice Haarlemmermeer en de gemeente vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang van activiteiten.

Wie zijn we?

 • Sportservice Haarlemmermeer is het lokale sportloket van de gemeente Haarlemmermeer en omliggende gemeenten. Zij werkt op basis van verschillende programmalijnen: Sport en School en Sport in de Wijk. Hiermee bereikt SSH een brede doelgroep.
   
 • Sportservice Haarlemmermeer is het adviesorgaan op sportgebied in de gemeente. Sport- en buurtverenigingen, sportorganisaties, scholen, en inwoners kunnen er terecht met al hun sportvragen.
   
 • Sportservice Haarlemmermeer is ook een coördinerend orgaan. Zij voert veelal op projectbasis, sportstimuleringsprojecten uit in samenwerking met de sportorganisaties, scholen en wijken in en buiten de Haarlemmermeer. Sportservice Haarlemmermeer is hierbij de spin in ’t web en verbind al deze verschillende organisaties met elkaar.
   
 • Sportservice Haarlemmermeer is ook sportuitvoerder. Zo geven de sportbuurtwerkers wekelijks sportinstuiven in de wijk, waarbij de buurtbewoners deel kunnen nemen aan verschillende sportactiviteiten. Soms zijn dit ludieke activiteiten en soms specifieke sportclinics. Via Sport en School kunnen kinderen kennismaken met allerlei sporten. Op deze manier kunnen kinderen op latere leeftijd de juiste sportkeuze maken. Met het thema Gezonde Leefstijl bereikt Sportservice Haarlemmermeervooral kinderen met overgewicht, kinderen die geen aansluiting kunnen vinden bij een sportvereniging en aangepaste sporters.
   
 • Sportservice Haarlemmermeer is de formeel werkgever van de combinatiefunctionarissen. Sportservice Haarlemmermeer is onderdeel van Sportservice Noord-Holland, waarbij de combinatiefunctionaris formeel in dienst is bij Sportservice Noord-Holland.. Een combinatiefunctionaris is werkzaam voor twee of meer partijen uit verschillende sectoren, bijvoorbeeld bij een sportvereniging en op een school. Hij zal daarom op meerdere locaties werken. Sportservice Haarlemmermeerheeft daarnaast een sturende, coördinerende en adviserende rol.