8 maart 2018 een bijzonder sportresultaat

een perfect game voor Mark Jacobs
Aangemaakt op: 08/03/2018 23:53
Laatst gewijzigd: 08/03/2018 23:53
Wie? Mark Jacobs
Wanneer? 8 maart 2018
Wat? Perfect Game 300
Waar? Claus Bowling
Tijdens? Claus Bowling Sport League

Voor de senioren worden geen BVH oorkondes meer gemaakt. De NBF oorkonde is aangevraagd.