Het bestuur en overige instanties seizoen 2017-2018

Een overzicht per 5 oktober 2017
Aangemaakt op: 05/10/2017 17:51
Laatst gewijzigd: 06/10/2017 17:51

Het bestuur van de Bowling Vereniging Haarlemmermeer bestaat uit de onderstaande personen. Indien u een vraag heeft, iets wilt melden, dan kunt u dit doen door een maitje te sturen naar de betreffende persoon, u klikt hiervoor op de betreffende link.

Wil je het voltallige bestuur benaderen: bestuur@bvhmeer.nl

Dagelijks bestuur
Voorzitter Cor Brouwer voorzitter@bvhmeer.nl
Secretaris Remco Granneman secretaris@bvhmeer.nl
Penningmeester Jan Schoenmaker  penningmeester@bvhmeer.nl
Overige bestuursleden
Vicevoorzitter Klaas Snijder vicevoorzitter@bvhmeer.nl
Seniorenzaken René Gooyers seniorenzaken@bvhmeer.nl
Adviseur en ere-voorzitter Jaap Krist  
Overige deelnemers bestuursvergadering
Jeugdzaken Remco Granneman jeugdzaken@bvhmeer.nl
Technisch Hart Klaas Snijder technischhart@bvhmeer.nl
Evenementen Alex Hogeboom van Buggenum evenementen@bvhmeer.nl
Communicatie Vacature communicatie@bvhmeer.nl
Happy Bowlers Jan van der Stroom happybowlers@bvhmeer.nl
Overige vrijwilligers
Ledenadministratie a.i. Jan Schoenmaker ledenadministratie@bvhmeer.nl

© BVH