Slide

INFO EN REGLEMENT

16e BVH Claus dubbel handicap toernooi
Aangemaakt op: 01/02/2018 00:01
Laatst gewijzigd: 20/02/2018 11:35

INFO EN REGLEMENT

1. Ons toernooi wordt georganiseerd in Claus Bowling, Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp (023-556 00 55)
2. Inschrijven via onze website (www. bvhaarlemmermeer.nl).
3. Het inschrijfgeld bedraagt € 75,– per team, inclusief een consumptie-bon voor beide spelers. Voor de series 6 en 7 is dit, vanwege het vervallen van de huisleagueavond, € 65,– per team (alleen voor BVH’meer leden).
4.  Een Re-entry bedraagt € 40,– per team. We verwachten dat de re-entry ook dit jaar gesponsord zal worden, hou onze website in de gaten!
5.  Deelname aan de Sweeper bedraagt € 10,00 per team. Een verhoging ten opzichte van de vorige editie van € 2,50, met dien verstande dat wij deze editie alle extra prijzen alleen nog verloten onder de Sweeperdeelnemers.
6.  Ingeschreven teams verplichten zich tot deelname en betaling.
7.  Wij zullen de inschrijving, via e-mail, aan speler 1 (teamcaptain) bevestigen. Inschrijvingen zullen op onze website worden bijgehouden (www.bvhaarlemmermeer.nl).
8.  Spelers dienen zich een half uur voor aanvang van de betreffende serie te melden
bij het wedstrijdsecretariaat. Komt het voor dat één of beide spelers, om wat voor
reden dan ook, niet kan spelen dan dient de teamcaptain voor vervanging te zorgen
en dit tijdig aan de toernooiorganisatie door te geven.
9.  We spelen een serie van vijf games op basis van handicap (zie punt 13).
10.  We spelen volgens het Europees systeem, één team per baan.
11.  De volgorde op de inschrijving is direct de volgorde van spelen. Speler 1 zal automatisch worden gezien als teamcaptain en zal contactpersoon zijn.
12.  Re-entry is onbeperkt en met ingang van deze editie vooraf te reserveren, de hoogste
serie telt.
13.  De handicap die wij hanteren is 80% van 210 (met een maximum van 64). Deze
wordt berekend aan de hand van het gemiddelde dat op jouw NBF-pas staat
vermeld. Indien hierop geen gemiddelde staat dient er een getekende verklaring van
de secretaris van jouw vereniging te worden overlegd. Je moet minimaal 21
games hebben gespeeld. Heeft één van de spelers van een team een pasgemiddelde
van 210 of meer dan wordt de teamhandicap bepaald op basis van het
gezamenlijke pasgemiddelde gedeeld door 2. Voor eventuele buitenlandse deelnemers geldt artikel 309 van het NBF sportreglement. Bij een niet aantoonbaar
gemiddelde is deelname niet toegestaan.
14.  De top twee teams uit de ranglijst plaatsen zich direct voor de finale.
15.  De volgende 20 teams uit de ranglijst plaatsen zich voor de 2e halve finale.
16.  De hoogste 4 nog niet geplaatste teams uit de EarlyBird series plaatsen zich vervolgens voor de 1e halve finale.
17.  De hoogste 9 nog niet geplaatste teams van het Sweeper klassement plaatsen zich
vervolgens voor de 1e halve finale. De hoogste twee opeenvolgende teamgames
tijdens de serie tellen. Sweeper-scores van vervallen re-entry series blijven meetellen
voor het klassement.
18.  De resterende 7 halve finale plekken worden op basis van WildCards uitgedeeld. De teams die zich niet hebben geplaatst maken op basis van loting alsnog kans op een plek in de 1e halve finale.
19.  Tijdens de halve finale spelen we 4 games. Pinfall uit de voorronde wordt niet
meegenomen. De top 18 uit de halve finale ronde gaan door naar de finale.
20.  Tijdens de finale spelen we 4 games. Pinfall uit de halve finale wordt niet meegenomen.
21.  Wij vullen opengevallen finaleplaatsen, indien dit organisatorisch mogelijk is, gewoon op.
22.  Bij een ex-aequo plaatsing zal het team met de hoogste handicap doorgaan. Mocht ook dit gelijk zijn dan laten wij een 9e en 10e frame spelen.
23.  Gedurende het toernooi zijn alle in het NBF-sportreglement staande regels van
toepassing. In alle gevallen waarin dit reglement niet in voorziet beslist de toernooileiding, deze beslissing is bindend.